Vilkår og betingelser

1.    Brugsvilkår

Adgang til og brug af denne hjemmeside, både i Irland og internationalt, leveres af Quality Tractor Parts Limited på følgende betingelser. Disse vilkår kan ændres fra tid til anden uden varsel, så det bør kontrolleres regelmæssigt. Fortsat brug af denne hjemmeside betragtes som accept af de opdaterede eller ændrede vilkår.

2.    Ophavsret

Al ophavsret, varemærker, designrettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i og på denne hjemmeside tilhører Quality Tractor Parts Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dele eller hele indholdet af denne hjemmeside i enhver form er forbudt andet end til personlig brug eller intern erhvervsmæssig brug for øje, og må ikke genkopieres eller deles med en tredjepart.

Alle ophavsretlige bemærkninger i det originale materiale skal beholdes. Denne hjemmeside må ikke kopieres, ændres, demonteres, dekompileres eller dekonstrueres på nogen måde til noget kommercielt formål. Tilladelsen til at kopiere til personlig og intern erhvervsmæssig brug indebærer ikke indlejring af materiale eller nogen del af det på et hvilket som helst andet websted, elektronisk arkivering, publicering eller andet bearbejdelse (hvad enten det er en kopi, elektronisk eller i anden form). Quality Tractor Parts Limited er ikke ansvarlig for downloads af filer

3.    Ansvarsfraskrivelser

Quality Tractor Parts Limited giver ingen garantier, repræsentationer eller tilsagn om:

 (a) Et hvilket som helst indhold af denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, henvisninger til kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et sådant indhold). Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke råd eller vejledning; eller (b) ethvert indhold på et hvilket som helst andet websted, der henvises til eller åbnes af web links eller på anden måde via denne hjemmeside ("tredjepartswebsted").

Quality Tractor Parts Limited er ikke ansvarlig for skader, tab (hvadenten de er direkte, indirekte eller følgeskader), udgifter, passiver, tabt fortjeneste eller omkostninger som følge af brug af, adgang til, eller afhængighed af de oplysninger, der gives af medarbejderne, agenter eller underleverandører i forhold til, indeholdt i eller tilgængelig via dets hjemmeside. Quality Tractor Parts Limited står ikke inde for og godkender ikke nødvendigvis indholdet på tredjepartswebsteder, og Quality Tractor Parts Limited har heller ikke noget ansvar for nogen af ​​dem (herunder, men ikke begrænset til, ansvar for om indholdet på ethvert tredjeparts-websted krænker enhver lov eller personlige rettigheder eller er uanstændige, ærekrænkende eller skandaløst). Quality Tractor Parts Limited garanterer ikke, at funktioner, materialer og oplysninger, der er tilgængelige på denne hjemmeside (og / eller knyttet til denne hjemmeside) vil være fejlfri eller leveres uden afbrydelser, at fejlene bliver rettet, eller at denne hjemmeside eller dens server er fri for vira eller fejl og andre ting af destruktiv karakter. Webstedets bruger er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og viruskontrol (herunder anti-virus og anden sikkerhedskontrol) for at opfylde særlige krav til nøjagtigheden og sikkerheden for data input og -produktion. Medmindre andet er angivet, er de dele, der er anført på denne side, dele fra Quality Tractor Parts og fremstilles ikke af producenten af ​​originaludstyr. Originale producenters navne, reservedelsnumre og beskrivelser er citeres kun til referenceformål og er således ikke beregnet til at foregive, at vores reservedele fremstilles af OEM (Original Equipment Manufacturer).

4.    Generelt

Fejl eller forsinkelse hos Quality Tractor Parts Limited i at udøve eller håndhæve nogen ret under disse vilkår, indebærer ikke at Quality Tractor Parts Limited’s opgiver sin ret til at håndhæve denne ret. Disse vilkår hører ind under, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Irland, England og Wales, som skal have eksklusiv jurisdiktion over eventuelle tvister.

(I tilfælde af tvister eller tvivl om udlægning af denne tekst, gælder den originale engelske tekst som juridisk bindende).

5.    Firmaets registreringsoplysninger

Virksomhedsnummer (momsnummer): IE6353183J
Registreringssted: Mullingar
Registreret kontoradresse: Enheder 5-7, Zone C, Mullingar Business Park, Mullingar Co. Westmeath
Selskabets Registreringsnummer: 333183


Distributører af

BorgWarner logo KAWE_Logo_RGB_RED_100px logo1 logo 2 logo 3 logo 4 logo5 logo6 logo 9 logo 10 logo 12 logo 15 logo 17 logo 18 logo 19 logo 20 logo 21 logo 22 logo 23 logo 24 logo 26 logo 27 logo 28 logo 29 logo 30 Mahle Letrika Logo MANN-FILTER logo-01 Pix Transmissions Limited 2

Levering Partnere

DHL-logo DPD-logo TNT-logo