Fortrolighedspolitik

Persondata politik — Quality Tractor Parts Limited.
Hos Quality Tractor Parts Ltd., er vort fokus på at implementere fairness, transparens og tilregnelighed omkring dine data. Vi respekterer din tillid til hvordan vi bruger, opbevarer og deler dine personlige data. I dette privatlivsdokument forklarer vi, hvordan vi indsamler persondata om dig, hvordan vi bruger den, samt hvordan du kan kommunikere med os omkring vor brug af dine data. Al personhenførbar information  behandles i overensstemmelse med EU GDPR-forordningen (General Data Protection Regulation)

Hvem vi er:
Vi er en engros distributør af erstatningsdele og tilbnehør til en lang række moderne, klassiske og veterantraktorer. Etableret i 1981, leverer vi dele til næsten alle mærker og modeller. Overalt på vor hjemmeside bruges de originale fabrikanters navne, dele-referencer or varenumre beskrivelser udelukkende som referencer, og det er ikke vor hensigt at indikere eller antyde at vore erstatningsdele er fremstillet af den oprindelige fabrikant (OEM).
I overensstemmelse med lovgivningen for beskyttelse af persondata (EU GDPR) gælder, at Quality Tractor Parts er at regne som den Dataansvarlige for dine persondata, hvis ansvar det er, at fastslå, hvor dine persondata bruges og behandles.


Hvordan vi indsamler Data om dig
For lovligt at kunne bruge dine data som beskrevet i EU General Data Protection Regulation bygger vi på een eller flere af de følgende juridiske principper: Samtykke, Kontraktuel nødvendighed, Juridiske forpligtelser, Legitime interesser, Offentlige interesser, Vitale Interesser.

Når du benytter vore hjemmesider, qtponline.com, qtponline.dk, kan vi bede om personlige oplysninger så som din email adresse. Vi kan også indsamle informationer om dig når du er på internettet f.eks den hjemmeside, du ankom fra, IP-adresse, domænetyper, (f.eks. .dk eller .com), din browsertype, landet hvor din internetudbyder er beliggende, hvilke sider på vor hjemmeside du besøgte under dit besøg og hvilke søgeord, du benyttede. Denne information er kun beregnet til vor interne brug og research for at kunne forbedre vor service til dig.

Vor hjemmeside benytter cookie-teknololgier. En cookie er et stykke textdata, som vor server placerer på din computer eller device når du besøger vor hjemmeside. Denne cookie vil ikke personligt identificere besøgende på vor hjemmeside. De hjælper os med at forbedre vor hjemmeside. For flere informationer om vor cookie-policy, klik her.


Hvordan vi bruger dine persondata
Vi tager din ret til privatlivet meget alvorligt og bruger kun dine persondata til at administrere din konto i overensstemmelse med vore kontraktlige forpligtelser og for at levere de produkter og tjenester du har bedt os om. Vi bruger også dine persondata til (a) behandling og forsendelse af ordrer som en indsendt online/pr. Fax/via email eller direkte pr. Telefon., (b) til besvarelse af kundeforespørgsler, (c) til vedligholdelse af din konto, (d) holde dig opdateret mht . Ordrestatus, (e) fakturaspørgsmål og kontoudtog.

Dersom vi har dit samtykke dertil, holder vi dig orienteret om kampagner på nye produkter og services og til at informere om begivenheder vi finder kan have din interesse. For at kunne indfri vore forpligtelser vil det også være nødvendigt for os at behandle din personlige information.


Informationskilder
Den eneste kilde til vor indsamling af din personlige information er når du giver os information. Du giver os personlig information om dig selv når du besøger vor hjemmeside. Når du besøger os personligt eller taler med os over telefonen, skriver en email eller skriver til os, indsamler vi den nødvendige information. Når du besøger vore kontorer og lokaler, bliver din personlige information indfanget af vore video-overvågningskameraer. Vi bruger også sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn, som kan indsamle dine persondata. Vi bruger Google Analytics som metode for at tælle antallet af besøg på vor hjemmeside. Den personlige information vi indsamler, omfatter dit navn, din adresse, fax nummer, email adresse, fastnet og mobiltelefonnummer, finansielle oplysninger, kontohaver garanti og telefonsamtale  ID log-filer, mm. Dette er ikke en udtømmende liste, men udgør basisinformation som vi primært indsamler om dig.


Deling af personlig information
For at kunne levere vore varer til dig vil det fra tid til anden være nødvendigt at engagere tredieparter for eksempel til levering via shipping- og transportfirmaer. Inden vi engagerer sådanne firmaer vil vi sikre, at også de overholder og har implementeret alle relevante bestemmelser vedrørende beskyttelse af dine persondata. Vi benytter Mailchimp til at skabe og sende informationer til dig. Vi benytter også Mailhimp til at opbevare distributionslister over vore kunder samt til at skabe og sende marketingmaterialer og kampagner. Det vil også være nødvendigt for os at dele dine persondata med andre dersom vi identificerer en juridisk forpligtelse til at gøre dette. Hvis en offentlig myndighed skulle bede os om at dele dine persondata med dem, vil vi besvare sådanne henvendelser under hensyntagen til vore juridiske forpligtelser.   


Hvor længe vi opbevarer dine persondata
Hos Quality Tractor Parts Ltd. Er vi engagerede i beskyttelsen og sikkerheden af dine persondata. Vi nebytter et antal sikkerhedsteknologier og procedurer for at beskytte personlige data mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Vore tekniske sikkerhedsforanstaltninger strækker sig fra kryptering til brug aqf de førende firewalls og antivirus software. Desuden begrænser vi adgangen til dine personlige data af vore ansatte og giver kun adgang til de, der har en berettiget brug for det som led i vor virksomhed forretningsmæssige behov. Vi implementerer strenge adgangskrav for alle ansatte i alle vore procedurer og alle ansatte er underlagt tavshedspligt.
Så effektive som sikkerhedsforanstaltninger end er, giver intet system komplet sikkerhed. Vi kan ikke garantere komplet sikkerhed for vor database og heller ikke garantere, at information du giver os ikke indfanges undervejs i transmissioner over internettet. Vi har implementeret strenge interne retningslinier for at sikre din ret til privatliv sikre i alle led af vor organisation. Vi vil fortsat revidere vor politik og procedurer på dette område og revidere systemer samt implementere yderligere sikkerhedsforanstaltninger, efterhånden som nye teknologier bliver tilgængelige. Når du henvender dig til os for at bede om personlig information, vil vi bede dig om at identificere dig. Dette sker for at kunne sikre din personlige information.
 

Overførsel af dine persondata til lande udenfor EU      
Overførsel af persondata er ikke vor normale praksis. Imidlertid kan det i tilfælde af en klage over vore produkter eller tjenester kan det blive nødvendigt for os at dele dine persondata med fabrikanter, producenter og leverandører udenfor Europæiske grænser. Vi vil ikke dele dine persondata uden dit samtykke og vi vil desuden sikre, at passende foranstaltninger er taget for at beskytte dine persondata. Transfer of personal information beyond Europe

Eksterne Links til andre hjemmesider
Vor hjemmeside kan til tider indeholder links til og fra andre hjemmesider. Såfremt du følger et link til nogen af disse hjemmesider beder vi dig være opmærksom på, at disse hjemmesider også har deres privatlivspolitik og at vi ikke tager ansvar for nogen af disse politikker. Undersøg venligst deres privatlivspolitik inden du klikker på nogen af disse links og dermed sender peronlige data til disse hjemmesider.

Dine personlige rettigheder
Du har under EU GDPR-regulativet følgende rettigheder under visse omstændigheder og med visse undtagelser, i relation til dine persondata.

Ret til Adgang
Du har retten til at få en kopi af de data, vi har om dig, sammen med anden information om hvordan vi behandler dine personlige data.

Ret til rettelse og sletning
Du har ret til at anmode om rettelse af unøjagtige data vi har om dig, eller rettelse af ufuldstændige data, således at det er komplet eller slettet.

Ret til begrænset behandling eller nægtelse:
Du har som datasubjekt ret til at kræve, at vi ikke længere behandler dine personlige data til bestemte formål.  

Ret til Data Portabilitet
Du har ret til at anmode om at vi giver dig eller en trediepart en kopi af din personlige information i et struktureret, udbredt maskin-læsbart format.


Hvis vi behandler data om dig på grundlag af dit Samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette omfatter ikke den lovlige behandling der fandt sted inden tilbagekaldelse af dit samtykke.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine data kan du være forvisset om at enhver henvendelse vi modtager, vil blive undersøgt til fulde.
Du kan sende din klage via email til dataprotection@qtponline.com. Klager pr post skal adresseres til den dataansvarlige på følgende adresse:
Data Protection Officer, Quality Tractor Parts Ltd., Units 5-7, Zone C, Mullingar Business Park, Mullingar, Co Westmeath, Ireland N91 ND3T.
Klager kan også sendes til Data Commissioner’s Office på www.dataprotection.ie


Ændringer til denne Privatlivspolitik

Vi vil foretage ændringer fra tid til anden, særligt når vi ændrer hvordan vi behandler dine persondata og ændrer vore produkter. Såfremt vi ændrer noget, vil vi give besked om disse ændringer så du kan se hvilke ændringer, vi foretager og hvilken information, vi indsamler, hvordan vi bruger den information og under hvilke omstændigheder, vi kan offentliggøre den. Ved fortsat at gøre brug af vor hjemmeside efter vi offentliggør sådanne ændringer, accepterer og indvilliger du i den ændrede praksis for persondata.

Distributører af

BorgWarner logo KAWE_Logo_RGB_RED_100px logo1 logo 2 logo 3 logo 4 logo5 logo6 logo 9 logo 10 logo 12 logo 15 logo 17 logo 18 logo 19 logo 20 logo 21 logo 22 logo 23 logo 24 logo 26 logo 27 logo 28 logo 29 logo 30 Mahle Letrika Logo MANN-FILTER logo-01 Pix Transmissions Limited 2

Levering Partnere

DHL-logo DPD-logo TNT-logo